Πέρι social media ήθους

Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά, γνωρίζουν ότι είμαι το μέγιστο troll. Ακόμα και όταν ήθελα να μιλήσω για κάποιον 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 2, 2012 by in Uncategorized.
%d bloggers like this: